תגיש לי - An Overview

In the event you produced this picture, please Take note that The reality that it has been proposed for deletion won't essentially imply that we do not price your sort contribution. It just signifies that one particular man or woman thinks that there's some unique trouble with it, for instance a copyright difficulty.

אגב חלק גדול מתחושת הביטחון של היהודים והישראלים בחו"ל גם במדינות יציבות ללא תקריות אנטישמיות רבות  זה העובדה שיש להם בית ( מדינת ישראל ) שאליו הם יכולים לברוח.

אני כותב את ההודעה הזאת מארץ הקודש ולא מארץ הקנגורו, ולא נראה לי שזה ישתנה בשנים הקרובות, אבל אני לא יכול שלא לתהות אם אני לא דופק את הילדים והנכדים (ההיפותטיים) שלי בזה שאני נשאר כאן.

If your media also doesn't have a copyright tag, Then you really have to also add just one. Should you established/took the image, audio, or video Then you can certainly use self

cc-by-sa-all to launch it under the multilicense GFDL furthermore Imaginative Commons Attribution-ShareAlike All-Model license or PD-self to launch it into the general public area. See Commons:Copyright tags for the entire list of copyright tags that you could use.

File:Skullrock.jpg has been mentioned at Commons:Deletion requests so which the Group can explore no matter if it ought to be saved or not. We might recognize it if you might head over to voice your view about this at its entry.

File:Sahlechet P7160078.JPG has actually been detailed at Commons:Deletion requests so which the Neighborhood can discuss no matter if it should be held or not. We would appreciate it if you could potentially head over to voice your feeling relating to this at its entry.

שאתה משכנע אותי לעזוב כי לא יתנו לרדת מהארץ, סימן שאתה צריך לחזור אחורה,לעשות ש.ב ולתת טיעונים טובים יותר.

File:HaMakhtesh_HaGadol_IMG_5985.jpg has actually been outlined at Commons:Deletion requests so the Local community can explore irrespective of whether it should be held or not. We might appreciate it if you may head over to voice your belief about this at its entry.

והעובדה שהמדינה שלנו נעשית מזרחית יותר ויותר ככל שעובר הזמן...

אדבר איתך ישר ולעניין. מקווה שתתיחס לגופו של עניין ולא תחפש לריב.

Impression deletion warning Graphic:PP105.jpg has become stated at Commons:Deletion requests so which the community can talk about regardless of whether it ought to be saved or not. We might appreciate it if you may head over to voice your belief about this at its entry.

hi there, my Pal. How could it be heading. We havent chatted for quite a while and I had been just urious regarding your development and what your next concept will likely be. Thanks! Zobango

הרבה זה אכן לא רוב. כמה זה הרבה? יותר מאחד - זה הרבה. בגלל זה שאלתי אם אתה חושב שהוא היחיד, והוא לא - ולו רק כי רבין check here קרה ל"יורדים" מהארץ "נפולת של נמושות", זוכר? אז כבר יש לנו שניים.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “תגיש לי - An Overview”

Leave a Reply

Gravatar